ตัวอย่าง - GD ฮัน Yueming กลุ่มเลเซอร์ จำกัด

ตัวอย่าง

 • บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

  บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

 • โฆษณาและของขวัญ

  โฆษณาและของขวัญ

 • โคมไฟ

  โคมไฟ

 • รองเท้าและกระเป๋า

  รองเท้าและกระเป๋า

 • อิเล็กทรอนิกส์และ Applicance

  อิเล็กทรอนิกส์และ Applicance

 • โลหะและพลาสติก

  โลหะและพลาสติก

 • อุปกรณ์อัตโนมัติ

  อุปกรณ์อัตโนมัติ

 • สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม