నమూనా - GD హాన్ యొక్క Yueming లేజర్ గ్రూప్ కంపెని లిమిటెడ్

నమూనా

 • ప్యాకేజింగ్ & ప్రింటింగ్

  ప్యాకేజింగ్ & ప్రింటింగ్

 • అడ్వర్టయిజింగ్ అండ్ బహుమతులు

  అడ్వర్టయిజింగ్ అండ్ బహుమతులు

 • లైటింగ్

  లైటింగ్

 • షూ & బాగ్

  షూ & బాగ్

 • ఎలక్ట్రానిక్ & ఉపకరణము

  ఎలక్ట్రానిక్ & ఉపకరణము

 • మెటల్ & ప్లాస్టిక్

  మెటల్ & ప్లాస్టిక్

 • ఆటోమేషన్ సామగ్రి

  ఆటోమేషన్ సామగ్రి

 • వస్త్ర & గార్మెంట్

  వస్త్ర & గార్మెంట్